Velkommen til grundejerforeningen Kristavej – Grønhøj

Spentrup, august 2022

Fældning af træer på fællesarealet mod nord:

Bestyrelsen har lavet en aftale med Grundejerforeningen Karinavej om fældning af træerne på fællesarealet mod nord.

Træerne vil blive fældet i løbet af september måned.

Efterfølgende vil området blive stubfræset.

Den dag fræseren arbejder, bør man undgå at gå tur ved fællesarealet, fræseren kan skyde med sten.

Fællesarealets østlige del vil blive genplantet med sitkagran.

Læbæltet mod øst:

Vi er blevet kontaktet af Sparekassen Danmark, der ejer området.

Det nyplantede læbælte af løvtræer er mere eller mindre blevet spist af rådyr.

Jammerbugt Kommune har givet afslag på at indhegne området i vækstperioden.

Området vil i stedet til efteråret blive genplantet med tjørn og sitkagran.

Trampesti gennem det nyplantede læbælte mod øst:

Området øst for læbæltet er blevet solgt.

Det har vist sig, at der på området er 10 grunde og ikke 9, som jeg sagde på generalforsamlingen.

Den 10. grund er placeret sydligst på området mod vest ud mod Grønhøj Strandvej – og dækker dermed for adgangen til trampestien.

Der er på Facebook blevet nævnt, at byggeriet på de første 5 grunde starter allerede i denne måned.

Affaldsordning:

Den nye ordning med affaldssortering og 2 skraldespande pr hus starter april 2023.

Når der er indgået konkrete aftaler med leverandører af spande mm, vil alle blive orienteret.

Såfremt der er enighed i en grundejerforening og der kan stilles et areal til rådighed, kan der i stedet for 2 spande pr hus laves et fælles affaldsafleveringssted på vejen.

Sti 100:

Er en sti fra Blokhus til Løkken.

Stien følger eksisterende stier, men stykket fra Grønhøj til Løkken er endnu ikke fastlagt.

En arbejdsgruppe arbejder med planlægningen af stien.

På bestyrelsens vegne

Kurt Sørensen

Formand

Grønhøj Strand finder du syd for Løkken og nord for Blokhus i Jammerbugt Kommune.

I dette område finder du også en privat udstykning på Kristavej – 36 sommerhuse er sammen i Grundejerforeningen  Kristavej, Grønhøj.

Grundejerforeningen KRISTAVEJ, Stationsvej 20, 8981 Spentrup  –  tlf. 30 74 77 32   – email: kurt@t-kanne.dk