Foreningen

Grundejerforeningen Kristavej – Grønhøj er stiftet den 22. april 2000.
Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid værende formands privatadresse.
Foreningens formål er: At varetage grundejernes fælles interesser.
At forestå forhandling mellem grundejerne og myndigheder, offentlige værker
samt leverandører af el, vand, renovation og lignende.
At forestå vedligeholdelse af de på matrikelkortet angivne veje og stier samt
beplantning og vedligeholdelse af de på området beliggende fællesarealer.

Seneste nyhedsbreve – Klik og Læs!

GF KRISTAVEJ-Grønhøj Strand:  Kåre Stilling  –  Asmild Dige 4, 8800 Viborg – tlf.: 29 72 09 42   – mail: fam@stilling.eu