Bestyrelsen

Kurt D. Sørensen

Formand
(Kristavej nr. 37)
kurt@t-kanne.dk
tlf.: 30 74 77 32
Stationsvej 20, 8981 Spentrup

Kurt Børding

Næstformand
(Kristavej nr. 5)
dixipaw@icloud.com
tlf.: 23 96 83 22
 

 

Ole Skovgaard

Kasserer
(Kristavej nr. 29)
skovgaard@lite.dk
tlf.: 86 23 17 54, 24 25 52 26
Erbækvej 12, 8380, Trige

Bente Zaar Nielsen

Sekretær
(Kristavej nr. 4)
bzn@mail.dk
tlf.: 23 86 44 68
Kristavej 4, 9480 Løkken

Lena Svenningsen

bestyrelsesmedlem
(Kristavej nr. 39)
lenabs57@gmail.com
tlf.: 25 54 17 11
 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. som vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.

Generalforsamlingen vælger også 2 suppleanter og 1 revisor for 1 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på et efterfølgende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Grundejerforeningen KRISTAVEJ, Stationsvej 20, 8981 Spentrup  –  tlf. 30 74 77 32   – email: kurt@t-kanne.dk