Medlemmer


Hvis der pludselig opstår uregelmæssige hændelser omkring et sommerhus, er det rart at have et telefonnummer på ejeren, så denne kan få besked!
Grundejerforeningens officielle telefonliste ses til venstre, men ikke alle hustande er nævnt.
Myndighederne kræver, at husejerne giver deres accept på offentliggørelsen!
Adresse Navn     Telefon
Kristavej 1 Poul Borup     22 86 63 80
Kristavej 2 Povl Bentsen     98 38 00 81
Kristavej 3 Erik Skjøt Braad     86 98 81 58
Kristavej 4 Bente Zaar Nielsen     23 86 44 68
Kristavej 5 Kurt Børding     23 96 83 22
Kristavej 6 Alice Sandgaard     24 40 96 10
Kristavej 7 Feriefonden Syddanmark     76 63 10 47
Kristavej 8 Jan Lange Ahrenbech     28 94 14 46
Kristavej 10 Torben Daubjerg – Inger Marie Christensen     41 26 55 82
Kristavej 11 Ib Otzen Bertelsen     86 89 12 86
Kristavej 12 Thorkild Bendix Lauritzen     30 48 46 76
Kristavej 13 Lisbeth og Morten Hammer     24 88 08 77
Kristavej 14 Ayoe og Jacob Lystrup Vraa     61 27 28 06
Kristavej 15 Leo Krogh Mortensen     22 92 54 32
Kristavej 16 Hanne Thorsen – Jørgen Dyrskjøt Thorsen     25 26 83 09
Kristavej 17 Martin Dallgaard     20 74 76 77
Kristavej 19 Steen Jensen     40 20 75 69
Kristavej 20  Lissy og Jørgen Kristensen     20 15 28 05
Kristavej 22 Kirsten Bruun Gaede     98 78 09 95
Kristavej 23 Susanne Eskildsen     60 61 98 08
Kristavej 27 Thomas Borup     86 24 80 49
Kristavej 29 Susanne Bang Skovgaard     24 25 52 26
Kristavej 31 Knud Knudsen – Jane Knudsen     98 98 22 80
Kristavej 33 Dorthe og Kåre Stilling     29 72 09 42
    40 92 62 13
Kristavej 35 Svend Erik Sørensen og
Lene Thuun Nielsen
    29 68 46 00
    28 20 05 45
Kristavej 37 Kurt Sørensen – Mie Hansen     30 74 77 32
Kristavej 39 Lena og Thomas Svenningsen     25 54 17 11
Kristavej 41 Finn Nielsen     20 85 74 77
Kristavej 49 Arne Erikslev     60 38 04 55
Opdateret 11.07.22

GF KRISTAVEJ-Grønhøj Strand:  Kåre Stilling  –  Asmild Dige 4, 8800 Viborg – tlf.: 29 72 09 42   – mail: fam@stilling.eu