Lidt om starten

Foreningens første bestyrelse, Finn, Villy, Magnus, Lennart, Martin

Lidt Historie

Jeg hedder Lennart Greig. Min Jette og jeg havde tidligere Kristavej 12 i mange år. Jeg blev den første formand i Grundejerforeningen Kristavej – Grønhøj.
Det hele startede i sidste del af halvfjerdserne, hvor vi så os om efter et sommerhus. Vi boede i Dall Villaby ved Aalborg, hvor jeg var ansat i et datafirma, STANSAAB som solgte kommunikationsudstyr, dataskærme og printere. Hvis jeg kunne træffes på en telefon, var jeg reelt på tilkald hele døgnet, så bortset fra ønsket om faktisk at eje et sommerhus, så ville det også være en sidegevinst med et sted uden telefon – det var jo tider før mobiltelefonerne.
Skulle man ringe foregik det fra en telefonboks ved købmanden.
Jeg mener, det var i Rødhus og nok i 1978, at vi så et prøvehus bygget af det dengang nystartede (1977) tømrerfirma, Keld og Johs (Pandrup). Et sådant hus, Skovhuggerhuset, var lige noget for os, så nu var opgaven at finde et sted, hvor huset kunne opføres. Efter en tids søgen langs stranden fra Rødhus til Løkken, besluttede vi os til at købe en grund på Kristavej.
Udstykningen på Kristavej med 36 sommerhusgrunde var ejet af Ejendomselskabet Hardy Pagh, men der var ikke mange huse bygget dengang, da Keld og Johs gik i gang med at bygge for os. Hardy Pagh havde selv et sommerhus på Kristavej 14. Han mente, at vi burde have købt hans hus i stedet for at købe grund og bygge selv.
På grunden Kristavej 10 byggede Keld og Johs også senere et Skovhuggerhus magen til vores, men blot spejlvendt. Villy Kristensen og fruen Birthe blev de tredje ejere af huset, og jeg mener, det var ham, der omkring 1999 – 2000 fik ideen til  grundejerforeningen. Tanken var luftet blandt de øvrige beboere. Han havde udset sig selv til bestyrelsen, men ikke som formand, det skulle jeg være og Finn Nielsen  som kasserer. Var der nogen, som virkelig gik op i området – ja, så var det Villy!
Det blev til Grundejerforeningen Kristavej – Grønhøj på en stiftende generalforsamling den 22. april 2000, hvor man især drøftede udformningen af vedtægterne.
På dette tidspunkt var det Hardy Paghs enke, som stadig havde skødet på hele udstykningen. Det lykkedes mig i min formandstid efter forhandlinger med hende, at vi fik overdraget  skødet til grundejerforeningen.
Vi var bosiddende i Dall Villaby i mere end 30 år, men nu er vi tilbage i Odense, hvor vi oprindelig kom fra. Jeg laver stadig hjemmesiden kristavej.dk, så det er rart stadig at kunne følge lidt med i, hvad der sker!

 

Keld og Johs opfører Kristavej 12
Forrest nr. 14, men eller ikke mange huse
nr. 12 fra bagsiden
Man kunne se vidt omkring

GF KRISTAVEJ-Grønhøj Strand:  Kåre Stilling  –  Asmild Dige 4, 8800 Viborg – tlf.: 29 72 09 42   – mail: fam@stilling.eu